Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2011

kahlua88
6954 578f
Reposted fromanthime anthime vianietutejsza nietutejsza

August 17 2011

kahlua88
0717 5f6d
Reposted fromephee ephee viadziubkowa dziubkowa
Sponsored post
feedback2020-admin
kahlua88
2610 d076
Reposted fromliefde liefde viasunako sunako
kahlua88
2329 61d8 500
Reposted fromBlitzi Blitzi viasunako sunako
kahlua88
1990 39a6
Reposted fromnahallac nahallac viasunako sunako
kahlua88
Reposted fromsabi sabi viasunako sunako

August 09 2011

kahlua88
Reposted fromlucyinthesky lucyinthesky viawerqq werqq
kahlua88
8032 e7c6
Reposted fromEpicurus Epicurus viawerqq werqq
kahlua88
9917 f7d9
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viasunako sunako
kahlua88
your girlfriend
Reposted frompapaja papaja viaquestionxmark questionxmark
kahlua88
0165 c09a
Reposted fromdriada driada viasunako sunako
kahlua88
0862 f316
Reposted fromfarfar farfar viajestemwmediolanie jestemwmediolanie

August 08 2011

kahlua88
kahlua88
Chodź, przyjebie Ci całusem.
Reposted frompunktwidzenia punktwidzenia viabaghera baghera

June 17 2011

kahlua88

Jestem w sumie bardzo spokojnym człowiekiem.. dopóki ktoś mnie nie ”
wkurwi..
Reposted fromaigel aigel viacytaty cytaty
kahlua88
Tak, na to wygląda. Odbiło ci, zbzikowałaś, dostałaś fioła. Ale coś ci powiem w sekrecie. Tylko wariaci są coś warci.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromaigel aigel viacytaty cytaty
kahlua88
0610 76c0
Reposted fromfuria furia viatheSilenceAF theSilenceAF

May 29 2011

kahlua88
Mogę objąć ramionami całe moje szczęście ♥
Reposted fromumblemished umblemished viaImaaage Imaaage
kahlua88
Woman :)
Reposted fromdluga dluga viaaut-the-seraph aut-the-seraph

May 17 2011

kahlua88
8495 fa20
Reposted fromtola tola vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...